Organisatieopstellingen

Waarom lopen bepaalde zaken stroef, wat maakt dat er geen goede samenwerking ontstaat tussen de werknemers of teamleden, waarom lijkt iedere nieuwe werknemer binnen die ene functie steeds weer 'op te branden', zit iedereen wel op de juiste plek?
Zet de deur open voor verandering, en krijg NU inzicht in wat er speelt binnen uw organisatie!

Organisatieopstellingen

Waarom een organisatieopstelling?

Een organisatieopstelling kenmerkt zich door de snelle werkwijze; meestal is een dag of een dagdeel al genoeg om inzicht en verandering teweeg te brengen en weer vooruit te kunnen.

Er kunnen veel aanleidingen zijn om een organisatieopstelling in te zetten, bijvoorbeeld:
Leiderschapsvraagstukken  /  loopbaanvraagstukken  /  verstrengeling van zakelijk en privé  /  rebellie of pesterijen op het werk  /  het bekijken van haalbare doelen  /  het oprichten van een organisatie  /  een fusie of overname  /  opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven  /  de naam of vestigingsplek van een bedrijf onderzoeken  /  wat is mijn (mogelijke) plaats in het bedrijf  /  inzicht en helderheid bij het nemen van bepaalde beslissingen  /  onderzoek van (nieuwe) markt- en bedrijfsstrategieën  /  welke sollicitant past op deze plaats etc.


Mogelijke symptomen binnen het bedrijf of organisatie:

 • Een bepaalde 'taaiheid' in de organisatie
 • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing
 • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn
 • Ondanks opleiding, ervaring en kwaliteit komt iemand niet goed uit de verf
 • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende
 • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen
 • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen
 • Mensen voelen zich ondergewaardeerd
 • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken
 • Veel interne concurrentie
 • Burn-out

 

Wat zeggen de deelnemers

 • In-company Opstellingen

  Bij het Instituut voor Systemisch Werk had ik mijn eerste kennismaking met organisatieopstellingen. Als interim en verandermanager én als teamcoach heb ik al veel mogen zien en meemaken waar het team- en organisatiedynamiek betreft. Vanuit direct contact met de mensen die het aangaat. Nu dus een opstelling van een gezondheidsorganisatie waar de teamflow niet wil vlotten. Onvrede, terugblikken naar vroeger, wantrouwen, angst voor verandering.

  De opstelling bracht een onverwacht inzicht met zich mee over onderlinge relaties uit het verleden en de impact op het heden. Met intense emoties van de representanten, heel bijzonder.
  Het meest bijzondere is dat ik enkele weken later tijdens een voortgangsgesprek met de directie van de gezondheidsorganisatie, te horen kreeg dat het lekker loopt intern; er zijn mensen vertrokken, de flow is goed en de productiviteit is gestegen. Welke impact heeft de organisatie opstelling hierop gehad? Ik weet het niet maar intrigerend is het wel. Binnenkort een medewerkers tevredenheidsonderzoek... ik ben nu wel heel erg benieuwd!

  Ellis Brinkman MBA
  (LSPM Interim en Verandermanagement)

 • Door de organisatieopstelling bij het Instituut voor Systemisch Werk realiseerde ik mij dat ik niet in positie kon komen als directeur als er niet goed afscheid zou worden genomen van mijn voorganger, die door ziekte vrij abrupt was vertrokken.

  Weer terug op school heb ik haar daarna geëerd door in een hoek van het kantoor een soort van gedenkplek te maken. Ook heb ik mijn opdrachtgever en bestuurder gevraagd een goed afscheid te organiseren en een 'monument' voor haar, als oprichter van de school te laten maken.
  Toen wij haar afscheid hadden besproken, voelde ik mij vrij om het kantoor anders in te richten en te beginnen met een veranderplan en die te bespreken met de leerkrachten.

  De opstelling gaf zeer duidelijk en voelbaar weer dat niets in de school mijn werk in de weg stond, behalve het afscheid van mijn voorgangster.

  Ferdy Masselink
  (Directeur a.i. PCBO De Vuurvogel)

 • Met enige scepsis en met een prettige spanning ging ik naar de organisatieopstelling bij het Instituut voor Systemisch Werk.
  Tijdens de intake-fase heb ik summier en kernachtig iets verteld over de werksituatie waar ik niet goed raad mee wist. Hoe moest ik een en ander aanpakken?
  Tot mijn stomme verbazing werd een situatie uitgebeeld die totaal niet overeenkwam met de door mij ervaren feitelijkheid, maar toch de kern raakte waar het over ging. Een mooie abstractie die mij tot concreet handelen heeft weten te voeren. Ik ging zonder scepsis weg, met voldoening weg en een prettige spanning.

  Yvon Prince
  (Prince & Advies, versnellen en vertragen)