Systemische coaching binnen je bedrijf

Systemische coaching binnen je bedrijf

Werkwijze Systemische Coaching

Een sessie begint altijd met een kort voorgesprek waarin we enerzijds de vraag van de cliënt helder proberen te krijgen en anderzijds duidelijkheid willen verkrijgen over de context van de vraag.
Wanneer de vraag helder is gaan we aan het werk. Afhankelijk van de vraag en de wens van de cliënt of het team, wordt de vorm gekozen die op dat moment het beste past.

Er kan op verschillende manieren gewerkt worden:

Het systemisch coachgesprek

Het systemisch coachen onderscheidt zich van andere coachingsmethoden door de manier waarop de coach de cliënt 'ziet'. Deze wordt niet alleen gezien en gehoord als individu, maar wordt geplaatst binnen de grotere context van zijn of haar familiesysteem en (indien van toepassing) binnen het systeem van het bedrijf waar de cliënt werkzaam is. Door zo te kijken, kan aan het licht komen wat de wérkelijke oorzaak is van iets waar men misschien al heel lang tegenaan loopt.

Opstellingen ‘in de mind’

Met deze methode wordt gewerk met visualisatie. De cliënt wordt in een staat van ontspanning gebracht en gevraagd om de persoon of elementen voor de opstelling, die samen met de opsteller uitgezocht zijn, in gedachten (in de mind) een plek te geven. De cliënt ziet en voelt wat er gebeurt en de opsteller begeleidt hem of haar verder door de innerlijke opstelling. Er kunnnen, net zoals bij opstellingen in een groep, personen of elementen toegevoegd of weggehaald worden of er worden bepaalde helende zinnen uitgesproken of helpende rituelen toegepast.

Opstellingen met ‘vloerankers’

In deze opstellingsvorm gebruiken we zogenaamde vloerankers als representanten. Hiervoor worden A4-tjes met een naam of tekst erop gebruikt. De cliënt wordt vervolgens gevraagd de A4-tjes te plaatsen volgens zijn of haar innerlijk beeld van de situatie. Vervolgens kunnen zowel de client als de begeleider voelen en ervaren hoe het op die posities is. Dit kan veel bruikbare informatie verschaffen.

Werken met figuren

Bij deze vorm werken we aan een tafel en gebruiken we figuren of poppetjes om de opstelling neer te zetten. Deze manier van werken voelt vaak heel veilig voor de cliënt. Er kan met een zekere afstand naar de opstelling gekeken worden waardoor er een beter overzicht ontstaat en het beeld van de opstelling wat langzamer kan bezinken. Deze manier van werken brengt vaak helderheid over iemands positie en ook hier kunnen veranderingsprocessen in gang gezet worden.