Systemische bedrijfstrainingen

Deze korte trainingen zijn uitermate geschikt voor bedrijven en organisaties die snel inzicht willen krijgen in belastende patronen of andere problemen die binnen een bedrijf kunnen ontstaan. Systemische wetmatigheden vormen hierin de blauwdruk. Meer inzicht hierin krijgen betekent meer grip hebben op de onbewuste onderstroom en de (ongewenste) tendensen binnen een bedrijf of team.

Systemische bedrijfstrainingen

Systemische bedrijfstrainingen

Waarom een systemische bedrijfstraining?

Een systemische bedrijfstraining geeft meer inzicht in de processen en onderstromen binnen een bedrijf of organisatie. Dit zijn gebieden waar we normaal gesproken niet goed grip en zicht op hebben, en kan maken dat bepaalde ondermijnende patronen soms vele jaren lang een bedrijf of organisatie kunnen belasten, met alle gevolgen van dien.
 

Een levend bedrijf

Een bedrijf of organisatie is te vergelijken met een levend organisme. Een organisatie ontstaat, groeit, splitst delen af die zich misschien zelfstandig verder ontwikkelen en wanneer een organisatie (of delen daarvan) geen bestaansrecht meer heeft, houdt deze op te bestaan.
Gedurende het gehele ontwikkelingsproces heeft een organisatie te maken met groeistuipen, tegenslag, voorspoed, structuurveranderingen etc.
Een organisatie die al langer bestaat, heeft haar eigen signatuur, haar eigen karakter ontwikkeld. In de loop van de jaren hebben zich diverse patronen gevormd waarvan sommige zichtbaar zijn en aan de oppervlakte liggen, maar andere waarschijnlijk volkomen onzichtbaar en alleen maar merkbaar zijn aan de effecten die ze teweegbrengen.
Gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld iemand die onterecht ontslagen is, kunnen onbewust als een soort negatieve energie in de organisatie door blijven werken. Het lijkt er dus op dat een organisatie een soort geheugen heeft, een imprint van haar volledige geschiedenis.
 

Een jong bedrijf

Net als bij een levend organisme zijn er binnen bedrijven en organisaties patronen die de ontwikkeling en groei bevorderen, en patronen die de ontwikkeling en groei tegenwerken. Ook jonge organisaties hebben met onbewuste patronen te maken. Zoals een pasgeboren baby onbewust de patronen van ouders en voorouders meekrijgt, zo zal ook een beginnende organisatie meteen al ingebed zijn in de geschiedenis van de oprichters, de omgeving en de cultuur.